Nyheim Hunde- og Fritidssenter
0,-
Lukk
Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Salgsbetingelser

Salgsbetingelser og vilkår for Nyheim Hunde- og Frititdssenter

Dette kjøpet er regulert av standardsalgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet.

 

Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene Nyheim Hunde- og Frititdssenter gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene vi har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av Nyheim Hunde- og Fritidssenter.

Partene

Selger Firmanavn: Nyheim Hunde- og Fritidssenter
Kontaktadresse:
Lundringsvegen 126, 7944 Indre Nærøy
E-post: bestilling@nyheimhfs.no
Telefonnummer: 90417063                                
Organisasjonsnummer: NO 997904613

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

Priser

Alle priser er oppgitt i norske kroner og inkluderer merverdiavgift hvis ikke annet er oppgitt.

Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.

Vi forbeholder oss retten til å endre prisene, som i hovedsak vil gjelde tilbudsvarer.

Ordrebekreftelse

Når Nyheim Hunde- og Frititdssenter har mottatt kjøperens bestilling, vil ordren bli bekreftet ved at kjøperen får en ordrebekreftelse.

Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med oss så snart som mulig.

NB! Sjekk søppelpost dersom ordrebekreftelsen ikke dukker opp i innboksen!

Betaling

Vi aksepterer betaling med VISA, MasterCard, Vipps og Klarna i nettbuikken.

Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.

Ved etterfakturering, skal fakturaen til kjøperen utstedes ved forsendelse av varen. Forfallsfristen skal settes til minimum 14 dager fra kjøperen mottar forsendelsen.

Kjøpere under 18 år kan kun betale direkte ved levering av varen.

Frakt

På bestillinger over 899,- er frakt i Norge inkludert, med unntakt av noen produkter hvor frakt kommer i tillegg. For disse varere vil informasjon om ekstra fraktbegyr komme tydelig fram og spesifisert under det enkelte produktet.

På bestillinger under 899,- er det fast fraktpris på 99,- *

* For tørrforsekker på 12kg, hundegårdselementer og andre varer over 10kg vil det komme et ekstra fraktgebyr. Ta kontakt med oss ved eventuelle spørsmål om fraktkostnader.

Levering

Levering av varen fra Nyheim Hunde- og Frititdssenter til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.

Varer på lager blir normalt pakket og sendt i løpet av 1-3 virkedager. Dersom noen varer ikke skulle være på lager eller andre forhold, vil vi gi beskjed om dette. Normal leveringstid er 2-7 virkedager i Norge. Vi tar forbehold om at leveringstiden kan ta lengre tid i perioder med mange bestillinger eller andre forhold som f.eks. i forbindelse med jul/nyttår og påske.

Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Kjøperen må gi melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt.

Meldingen fra kjøper til Nyheim Hunde- og Frititdssenter om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til oss.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake innen rimelig tid. Nyheim Hunde- og Frititdssenter er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dagen vi mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til vår rådighet. Nyheim Hunde- og Frititdssenter kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen.

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet, men alle produkter som returneres må være ubrukt og pakket inn i orginal produktemballasje. Varen må kunne leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den.

Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres, eller på lyd- og bildeopptak (herunder DVDer).

Uavhentende varer

Uavhentede varer som kommer i retur til oss vil bli oppbevart hos Nyheim Hunde- og Frititdssenter i påvente av at kunden tar kontakt. Dersom kunden ikke tar kontakt for å avtale hva vi skal gjøre for at kunden får varen sin, oppfylles ikke kravene i henhold til Angrerettloven §11 og §13. Kunden mister da retten til å gå fra avtalen og vil bli belastet med frakt konstander tur/retur + et gebyr på 200,-. Dette for å dekke våre faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

Feil forårsaket av Nyheim Hunde- og Frititdssenter belastes ikke kunden.

Reklamasjon ved mangel

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi Nyheim Hunde- og Frititddsenter melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.

Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år. Vi tar forbehold om at enkelte varer kan være utsolgt selv om annet fremkommer i nettbutikken.

Meldingen til selgeren bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

Personopplysninger

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan Nyheim Hunde- og Fritidssenter kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre det er samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Nyheim Hunde- og Frititdssenter kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.

Hvis vi vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må kjøperens samtykke innhentes ved avtaleinngåelsen. Kjøperen får informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

Kjøperen skal enkelt kunne kontakte Nyheim Hunde- og Frititdssenter, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om vår bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at vi sletter eller endrer personopplysningene.

 

 

Salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett gjelder for det som ikke er nevnt over.

 

 

Trykk ENTER for å søke